Chính sách bảo mật

Đây là trang web của chúng tôi: https://thegioimebim.com.

Khi khách truy cập để lại nhận xét trên trang web, chúng tôi sẽ thu thập các dữ liệu được hiển thị trong mẫu nhận xét, địa chỉ IP của khách truy cập và chuỗi user agent của trình duyệt để giúp phát hiện spam.

Một chuỗi được tạo ra từ địa chỉ email của bạn (còn gọi là hash) có thể được cung cấp cho dịch vụ Gravatar để xem bạn có sử dụng nó hay không. Chính sách bảo mật dịch vụ Gravatar có sẵn tại đây: https://automattic.com/privacy/. Sau khi phê duyệt nhận xét của bạn, hình ảnh hồ sơ của bạn sẽ được hiển thị công khai trong bối cảnh của bình luận của bạn.

Nếu bạn tải lên hình ảnh lên trang web, bạn nên tránh tải lên các hình ảnh chứa dữ liệu vị trí nhúng (EXIF GPS). Khách truy cập vào trang web có thể tải xuống và trích xuất bất kỳ dữ liệu vị trí nào từ hình ảnh trên trang web.

Nếu bạn để lại một nhận xét trên trang web của chúng tôi, bạn có thể chọn lựa lưu tên, địa chỉ email và trang web của bạn trong cookie. Điều này thuận tiện cho bạn để không phải điền thông tin của mình lại khi bạn để lại một nhận xét khác. Những cookie này sẽ tồn tại trong một năm.

Nếu bạn truy cập trang đăng nhập của chúng tôi, chúng tôi sẽ thiết lập một cookie tạm thời để xác định liệu trình duyệt của bạn có chấp nhận cookie hay không. Cookie này không chứa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào và sẽ bị loại bỏ khi bạn đóng trình duyệt của mình.

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi cũng sẽ thiết lập một số cookie để lưu thông tin đăng nhập của bạn và lựa chọn hiển thị màn hình của bạn. Cookie đăng nhập sẽ tồn tại trong hai ngày và cookie lựa chọn màn hình sẽ tồn tại trong một năm. Nếu bạn chọn “Ghi nhớ tôi”, đăng nhập của bạn sẽ duy trì trong hai tuần. Nếu bạn đăng xuất khỏi tài khoản của mình, cookie đăng nhập sẽ bị xóa.

Nếu bạn chỉnh sửa hoặc xuất bản một bài viết, một cookie bổ sung

Chúng tôi sẽ xem xét các bình luận thông qua dịch vụ phát hiện spam tự động. Nếu bạn để lại bình luận trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu được hiển thị trong biểu mẫu bình luận, cùng với địa chỉ IP và chuỗi user agent của trình duyệt để giúp phát hiện spam.

Nếu bạn tải lên hình ảnh lên trang web, bạn nên tránh tải lên các hình ảnh có dữ liệu vị trí nhúng (EXIF GPS) được bao gồm. Khách truy cập vào trang web có thể tải xuống và trích xuất bất kỳ dữ liệu vị trí nào từ hình ảnh trên trang web.

Nếu bạn để lại bình luận trên trang web của chúng tôi, bạn có thể chọn lựa lưu tên, địa chỉ email và trang web của bạn trong cookie. Điều này là để tiện cho bạn, để bạn không cần phải điền thông tin của mình mỗi lần bạn để lại một bình luận khác. Những cookie này sẽ tồn tại trong một năm.

Nếu bạn truy cập trang đăng nhập của chúng tôi, chúng tôi sẽ thiết lập một cookie tạm thời để xác định xem trình duyệt của bạn có chấp nhận cookie hay không. Cookie này không chứa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào và sẽ bị loại bỏ khi bạn đóng trình duyệt của mình.

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi cũng sẽ thiết lập vài cookie để lưu thông tin đăng nhập và các lựa chọn hiển thị màn hình của bạn. Cookie đăng nhập sẽ tồn tại trong hai ngày, và cookie lựa chọn màn hình sẽ tồn tại trong một năm. Nếu bạn chọn “Remember Me”, đăng nhập của bạn sẽ tồn tại trong hai tuần. Nếu bạn đăng xuất khỏi tài khoản của mình, cookie đăng nhập sẽ bị xóa.

Nếu bạn chỉnh sửa hoặc xuất bản một bài viết, một cookie bổ sung sẽ được lưu trong trình duyệt của bạn. Cookie này không bao gồm bất kỳ dữ liệu cá nhân.

Nếu bạn có tài khoản trên trang web này hoặc đã để lại những bình luận, bạn có thể yêu cầu nhận tệp xuất khẩu của dữ liệu cá nhân mà chúng tôi giữ về bạn, bao gồm bất kỳ dữ liệu nào bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào chúng tôi giữ về bạn. Điều này không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào mà chúng tôi bắt buộc phải giữ để thực hiện các mục đích hành chính, pháp lý hoặc bảo mật.

Nơi chúng tôi gửi dữ liệu của bạn

Những bình luận của khách truy cập có thể được kiểm tra thông qua dịch vụ phát hiện thư rác tự động.

Thông tin chúng tôi chia sẻ với bên thứ ba

Chúng tôi không chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào, trừ khi chúng tôi cần làm như vậy để tuân thủ các quy định pháp luật hoặc để bảo vệ quyền lợi của chính chúng tôi.

Thời gian lưu trữ dữ liệu của bạn

Nếu bạn để lại một bình luận, bình luận đó và các siêu dữ liệu của nó sẽ được giữ vô thời hạn. Điều này giúp chúng tôi nhận ra và phê duyệt bất kỳ bình luận theo sau nào một cách tự động thay vì giữ chúng trong hàng đợi kiểm duyệt.

Đối với người dùng đăng ký trên trang web của chúng tôi (nếu có), chúng tôi cũng lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp trong hồ sơ người dùng của mình. Tất cả người dùng có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của họ bất cứ lúc nào (trừ tên đăng nhập). Quản trị viên trang web cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin đó.

Những quyền của bạn đối với dữ liệu của bạn

Nếu bạn có tài khoản trên trang web này hoặc đã để lại những bình luận, bạn có thể yêu cầu nhận tệp xuất khẩu của dữ liệu cá nhân mà chúng tôi giữ về bạn, bao gồm bất kỳ dữ liệu nào bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào chúng tôi giữ về bạn. Điều này không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào mà chúng tôi bắt buộc phải giữ để thực hiện các mục đích hành chính, pháp lý hoặc bảo mật.

Nơi chúng tôi gửi dữ liệu của bạn

Những bình luận của khách truy cập có thể được kiểm tra thông qua dịch vụ phát hiện thư rác tự động.